The Lighting Bible 14: Out now >

Delta Light ontvangt Zilveren Medaille van Ecovadis

Delta Light ontvangt Zilveren Medaille van Ecovadis

• EcoVadis is een toonaangevende en onafhankelijke toezichthouder voor de industrie
• De zilveren medaille van EcoVadis bevestigt onze voortdurende inspanningen op het gebied van duurzaamheid.
• Het rapport erkent onder meer onze hernieuwbare energie, recyclingprocedures, bedrijfsethiek en werkomstandigheden.


De Zilveren Medaille van EcoVadis bevestigt onze positie als koploper in de verlichtingsindustrie. We zijn blij dat onze voortdurende inspanningen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden erkend door een onafhankelijke toezichthouder.

EcoVadis is de toonaangevende monitor van duurzaamheid in wereldwijde toeleveringsketens. Bedrijven worden beoordeeld op 4 thema's: milieu, werk & mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop.

Delta Light overtreft het gemiddelde van de verlichtingssector in elk thema en scoort bijzonder goed op het gebied van werk & mensenrechten en ethiek.

 Het EcoVadis-rapport juicht ons beleid voor 100% hernieuwbare energie en afvalbeheer toe.

 

1. Milieu

Het hoofdstuk 'milieu' richt zich op thema's als energieverbruik, water, vervuiling en afval. De belangrijkste sterke punten van Delta Light die EcoVadis uitlicht, zijn ons beleid en onze actie op het gebied van duurzame energie en afvalbeheer, waarmee we boven de normen van de verlichtingsindustrie uitstijgen.

Het ruime dakoppervlak van de Delta Light HQ gebouwen, waar onze productie zich bevindt, is bedekt met zonnepanelen. Onze zonnepanelen zijn goed voor 650.000 Wp.

EcoVadis juicht ons afvalbeheerbeleid toe, zoals de verwerking van aluminiumschroot. Veel van onze armaturen zijn gemaakt van aluminium profielen. We optimaliseren het gebruik van deze profielen, maar afval is onvermijdelijk. Aangezien aluminium 100% recycleerbaar is, wordt al het aluminiumafval ingezameld voor recycling.

Delta Light zonne-energie

 

2. Werk & mensenrechten

‘Werk en mensenrechten’ richt zich op onderwerpen als arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van werknemers, diversiteit en mensenrechten. EcoVadis prijst onze inspanningen om een gezonde, veilige en evenwichtige omgeving te bieden aan alle werknemers.

Dat omvat gezondheids- en veiligheidstrainingen, een flexibele arbeidsorganisatie en hospitalisatieverzekering voor medewerkers. Evenals ons arbeids- en mensenrechtenbeleid, zoals onze diversiteits- en antidiscriminatie-charters.

Delta Light EcoVadis

 

3. Ethiek

De evaluatie op vlak van ethiek behandelt de thema's corruptie, concurrentiebeperkende praktijken en verantwoord informatiebeheer, waarbij het gevoerde beleid wordt beoordeeld.

Ons beleid inzake de beveiliging van informatie en corruptie en onze klokkenluidersprocedure voor het melden van ethische kwesties leveren ons een hoge score op, ver boven het gemiddelde van de sector. 
“De Zilveren Medaille van EcoVadis bevestigt onze positie als koploper in de verlichtingsindustrie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

 De Zilveren Medaille van EcoVadis bevestigt onze positie als koploper in de verlichtingsindustrie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

4. Duurzame aankoop

Het hoofdstuk over duurzame aankoop richt zich op de evaluatie van leveranciers op hun inspanningen op het gebied van MVO en op het inkoopbeleid. Bij Delta Light hebben we onder andere een duurzaam inkoopbeleid, dat milieu- en maatschappelijke factoren in acht neemt.
 

Delta Light EcoVadis Aluminium recycling

 

Over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de voortdurende inzet om verantwoord te handelen door sociale en milieuoverwegingen te integreren in de bedrijfsvoering

 

Over de EcoVadis-methodologie

Het onderzoek van EcoVadis beoordeelt het beleid en de acties van bedrijven en hun gepubliceerde rapportage met betrekking tot 4 thema’s: Milieu, Werk en Mensenrechten, Ethiek, Duurzame aankoop.
De EcoVadis-evaluaties richten zich op 21 criteria, gegroepeerd in die 4 grote thema’s.

De 21 criteria zijn gebaseerd op internationale MVO-normen zoals de Global Compact-principes, de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Global Reporting Initiative (GRI)-norm, de ISO 26000-norm en de CERES-principes.

Ontdek meer over 'Milieu & Veiligheid' >

Terug naar boven